Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy

Joanna Gardocka-Przygoda

Kancelaria Komornicza nr VII w Bydgoszczy

ul. Paderewskiego 10/5, II piętro

85-075 Bydgoszcz


tel. (52) 581 81 68

e-mail: bydgoszcz4@komornik.pl


Numer rachunku bankowego:

PKO BP SA I O/BYDGOSZCZ 42 1020 1462 0000 7002 0022 4246


Godziny pracy kancelarii:

  • poniedziałek, środa, czwartek- 7:30- 15:30
  • wtorek- 8:00- 18:00
  • piątek- 7:30- 13:30

Godziny przyjęć interesantów: Komornik przyjmuje osobiście we wtorki w godz. od 10:00 do 18:00 oraz w każdy inny dzień jeżeli zachodzi uzasadniona potrzeba, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d20682.786455233778!2d18.00349614531593!3d53.13337400960256!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0x8b99a91cc13598e4!2sBury%20Maria.%20Komornik%20S%C4%85dowy%20przy%20S%C4%85dzie%20Rejonowym.%20Kancelaria%20komornicza!5e0!3m2!1spl!2spl!4v1622149210438!5m2!1spl!2spl" width="1300" height="600" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy"></iframe>