JOANNA GARDOCKA-PRZYGODA

Komornik sądowy w Bydgoszczy

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Joanna Gardocka-Przygoda

jest organem egzekucyjnym prowadzącym postępowania egzekucyjne

i podejmującym inne przewidziane ustawami czynności.